“Tõeline ülistus”

Käesoleva raamatu autor Vaughan Roberts on Oxfordis St Ebbe’s kiriku juht ja mitmete raamatute autor. Ta käsitleb ülistust kogu elu läbiva ja hõlmava kogemusena. Ta vaatleb teemat Piibli ja praktilise elu näidete valgel. Autor analüüsib, kuidas on pühapäeval kirikus toimuv seotud ülejäänud nädalaga. Ta õpetab märkama, mida me laulame ja miks ning kuidas laulud mõjutavad meie teoloogiat.

raamatust lähemalt

Ülistuse temaatika on viimastel aastakümnetel kogudustes rohkem küsimusi tõstatanud — eriti selle terminoloogia.
Mis see ülistus on? Mida selle all mõtleme?

Tihti kasutatakse sõna “ülistus” koguduses tehtava muusika sünonüümina või lausa kindla stiili kirjeldamiseks. Selliseid mõtteid ja küsimusi näeme ka ülistuskoolitustel nagu Ülistus Alfa, kus koguduse muusikutelgi, kes on teeninud aastakümneid, pole olnud vastuseid teenimiseks muusika valdkonnas.

Sellest lähtuvalt oleme Kõrgema Usuteadusliku Seminariga näinud vajadust tõlkida eesti keelde Vaughan Roberts’i raamat “Tõeline Ülistus”.

Läbi autori teemaarenduse:

  • avastame Vana Testameni religiooni ja ülistuse erinevuseid uue lepinguga;
  • vaatleme, mida me laulame ja miks;
  • ehk saame ka abistavaid piibellikke nõuandeid oma koguduse muusikavaliku kohta;
  • saame mõtteainet temaatika kohta ka oma kogudusega.

“Raamat pani mind enda jaoks defineerima, mida ülistus minu jaoks tähendab: iga mõte, sõna või tegu, kus me otsustame fokuseerida end Jumalale ja mitte olukorrale minu sees või ümber – selleks et tuua au Jumalale.”

Sisukord

1 Kristliku ülistuse alused „Vaimus ja tões“

2 Kristliku ülistuse olemus „Elavad ohvrid“

3 Religiooni lõpp „Ta istus Jumala paremale käele“

4 Kristliku osaduse eesmärk „Julgustage üksteist“

5 Muusika ja laulmise roll „Laulge ja mängige kogu südamest Issandale“

6 Armulaua tähenduse mõistmine „Tehke seda minu mälestuseks“

Sissejuhatus

Kas te olete märganud, kui tihti kasutatakse religioosset sõnavara spordist rääkides? Hiljutiste olümpiamängudega seoses olid ajalehed seda täis. Võis lugeda, kuidas Jonathan Edwards leidis lõpuks ometi kolmikhüppe kuldmedalit võites „püha graali“. Cathy Freemanist „sai Olümpose jumalate panteoni liige“ ja staadioni nimetati „maailma spordi Mekaks“.
Satelliittelevisiooni kanali reklaam andis teada jalgpallimatši otseülekandest. Televiisori ekraani kujutava pildi all oli sõnum: „Ülista siin, sellel kolmapäeval“. Plakat, mis teatas uue Volkswagen Golfi saabumisest, oli sarnase teemaga. Juhi istme suunas osutas nool ja selle kõrvale olid taas kirjutatud samad sõnad: „Ülista siin“.
Enamik meist tajub, et ülistusega seotud sõnavara ei ole sobilik spordi või autodega seotult kasutada. Vaid Jumal väärib ülistust/kummardamist. Kuid mida see täpselt tähendab? Sõnaga „ülistus“ võib lihtsalt libedale teele sattuda. Me kasutame seda tihti ning arvame, et mõistame selle tähendust, kuid seda defineerida on väga keeruline. Mida tähendab Jumala kummardamine ja kuidas seda tegema peaks? Budistlik munk oma palveveskiga, katoliku nunn oma palvehelmestega ja moslem mošees palves kummardumas – nad kõik arvavad, et nad ülistavad Jumalat. Kuid kas nad teevad seda? Inimesed küsivad inglise keeles tihti: Where do you worship? (tlk: „Kus sa ülistamas käid?“)1 ja selle all nad mõtlevad „Millises kirikus sa käid?“ Teised ütlevad kristlikult osaduselt minnes: „Täna oli väga hea ülistuse aeg,“ mille all nad mõtlevad kooslaulmist. Kas see ongi ülistuse kogu sisu ja tuum? Pühapäevane jumalateenistus, või täpsemalt, pühapäeval kirikus laulmine? Või peitub selles rohkemat? Mis on ülistus? Ja kuidas me peaksime ülistama?
Need on olulised küsimused. Issand Jeesus rääkis „tõelistest kummardajatest“ ja et „Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad“.2 Sellest võib selgelt järeldada, et Jumalat saab ka valesti kummardada/ülistada, nii et see ei ole Jumalale meelepärane. Mõtle korraks selle üle. Oleks hirmus, kui me eksitusse satuksime, arvates, et me käitume Jumalale meelepäraselt ja ülistame Teda, kuid tegelikult see nii ei ole. Ainus viis taolist viga vältida on pöörduda Tema Sõna, Piibli poole ja välja uurida, mida Jumal tahab. Just seda me käesolevas õhukeses raamatus teemegi. Kirjutasin selle, sest mulle tundub, et meie arusaam ja mõtlemine ülistusest on paljuski ekslik ja ei ole tihti piibellik. Ära lase minu sõnadel end veenda, vaid uuri Pühakirjast, mida Jumal ütleb selle olulise teema kohta, ning jõua ise omale järeldusele.

Peatükki

Lehekülge

Originaaltiitel: “True Worship”
Tõlkinud: teet Kaur
Toimetanud: Annely Veevo
Küljendus ja kujundus: Logosmeedia
Väljaandja: EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Tallinn 2020